27.12.1991                  Eğitim Hastanesi Başasistanlığı

14.10.1996                  Doçentlik

28.09.1998                  Klinik Şef Yardımcılığı

25.12.2000                  Klinik Şefliği

06.01.2011                  Profesörlük

06.05.2016                  FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology)