///Yazılan Kitap Bölümleri ve Broşür Kitap
Yazılan Kitap Bölümleri ve Broşür Kitap 2019-11-17T11:53:05+03:00
  • Can İ. Kontakt lens uygulamasında genel prensipler, Muayene Yöntemleri, Yumuşak kontakt lensler, Kontakt lense bağlı komplikasyonlar. In: Temel Göz hastalıkları III. Baskı, (Aydın P, Akova A. Y eds). Ankara, Güneş Kitapevi. 2015; 31: 357-264.
  • Can İ. Spektral OKT İle Ön Segment Görüntüleme. In: Göz Hastalıklarında Görüntüleme ( Özçetin H. ve Baykara M. Eds) Pozitif Matbaacılık AŞ, Ankara. 2013; Bölüm 7:  299-309.
  • Can İ. Her Katarakt Cerrahı İçin Basitleştirilmiş Torik Göz İçi Lens Uygulama Kılavuzu (Türkçe Versiyon)
  • A Practical Guide to Simplified Toric Intraocular Lens Implantation For Every Cataract Surgeon (İngilizce Versiyon) 2012. (Broşür Kitap)
  • Rusça ve Polonyaca versiyonları hazırlanmaktadır.
  • Can İ. Kontakt lens uygulamasında genel prensipler, Muayene Yöntemleri, Yumuşak kontakt lensler, Kontakt lense bağlı komplikasyonlar. In: Temel Göz hastalıkları II. Baskı (Aydın P, Akova A. Y eds). Ankara, Güneş Kitapevi. 2010; 23: 267-274.
  • Can İ. Çocuklarda Kontakt Lens. In: Çocuklarda Göz Hastalıkları Başar E. (ed). İstanbul, Medya Tower. 2009; 268-285.
  • Can İ. Atılabilir, Sık Değişim ve Silikon Hidrojel Uzun Süre Kullanımlı Yumuşak Kontakt Lensler. (Bölüm VII). In: Kontakt Lensler ve Uygulaması ( Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:4) . İstanbul, Scala Basın Yayın Dağıtım, 2005; 7: 93-122.
  • Can İ, Keskinbora K. Kontakt Lens (Bölüm II) In: Oftalmolojide Sınava Doğru. Keskinbora K. (ed) İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri. 2005; 2: 47-86.