///Ulusal Kongre, Sempozyum, Aylık Bilimsel Şube Gece Toplantısı, Panel / Kurs Konuşmaları / Konferanslar/ Moderatörlükler / Video Sunuları
Ulusal Kongre, Sempozyum, Aylık Bilimsel Şube Gece Toplantısı, Panel / Kurs Konuşmaları / Konferanslar/ Moderatörlükler / Video Sunuları 2019-11-17T12:00:35+03:00
 • 11.2019 TOD 53. Ulusal Kongresi (Antalya). “Cerrahi Sırasında…Gelişirse Ne Yaparım?” konulu yuvarlak masa oturumunda konuşmacı
 • 10.2019 Alcon Impact toplantsında, (İstanbul) “TOD 2018 Katarakt Cerrahisi Anketinin Değerlendirmesi” isimli panel konuşması ve panel moderatörlüğü
 • 06.2019 TOD III. Canlı Cerrahi sempozyumu, (İstanbul) Katarakt Canlı Cerrahi oturumunda panelist
 • 06.2019 TOD III. Canlı Cerrahi sempozyumu, (İstanbul) Katarakt Canlı Cerrahi oturumunda panelist
 • 04.2019 VSY Trinova lansman toplantısında (İstanbul) moderatörlük ve Şeffaf Lens Cerrahisi başlıklı konuşma
 • 04.2019 TOD II. Gözde Gündem uzmanlar için güncel yaklaşımlar ve eğitim toplantısı (Kıbrıs) “Katarakt ve İnflamasyon” konulu panelde moderatörlük
 • 01.2019 TOD 40. Kış Sempozyumu (Eskişehir) “Refraktif Cerrahide Tartışmalı Konular” Başlıklı Debate Toplantısında Moderatörlük
 • 11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) “Astigmatizma Duyarlılığını Arttırma” Konulu Alcon Uydu Toplantısında Moderatörlük
 • 11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) “Her Göz Aynı dEğil, Peki ya Kontakt Lensler” Konulu Alcon Uydu Toplantısında Moderatörlük
 • 11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) “Katarakt Keynote Konferansları” Oturumunda Moderatörlük
 • 11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) “Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Yuvarlak Masa; Presbiyopi Cerrahisi” Konulu Yuvarlak Masa Toplantısında Moderatörlük
 • 11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) “Neden ve ne zaman ? hangi lensi tercih ederim?(Münazara)” konulu Kontakt Lens İnteraktif Toplantısında Moderatörlük
 • 11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) “Presbiyopik Katarakt Cerrahisinin Evriminde Trinova’nın Yeri” başlıklı VSY Biotechnology Satant Konuşması
 • 11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) Bilim İleri Eğitim Programı (BİLEP) çerçevesinde, “Posterior korneal astigmatizma nedir? Katarakt cerrahı için önemli midir?” başlıklı konuşma
 • 10.2018 TOD Ankara Şubesi Bilimsel Toplantısı (Kastamonu) “Zor Olgularda Katarakt Cerrahisi” konulu Panelde Moderatör
 • 06.2018 TOD II. Canlı Cerrahi Sempozyumu “Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Sponsorlu Canlı Cerrahi” Oturumunda Salon Moderatörlüğü
 • 06.2018 TOD II. Canlı Cerrahi Sempozyumu “Katarakt Cerrahisi Yarım Kalmasın “ isimli Alcon Uydu Panelinde moderatörlük
 • 06.2018 TOD II. Canlı Cerrahi Sempozyumu “Katarakt Cerrahisinde Güç Vakalar “ isimli panelde moderatörlük
 • 02.2018 TOD I. Gözde Gündem uzmanlar için güncel yaklaşımlar ve eğitim toplantısı. “Presbiyopik Katarakt Cerrahisi” konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Moderatörlüğü
 • 27-28.01.2018 tarihlerinde İstanbul TODEM’de yapılan “Temel kornea sütürasyon teknikleri” konulu Beceri aktarım laboratuvarında moderatör ve eğitmenlik
 • 01.2018 TOD İstanbul Şubesi “Refraktif Katarakt Cerrahisi” isimli gece toplantısında “Cerrahi teknik ve operasyon sırasında dikkat edilmesi gerekenler” başlıklı panel konuşması
 • 12.2017 TOD Gözde Pratik Yaklaşımlar (Antalya, Asistan Eğitim Toplantısı) “Katarakt” panelinde “Kapsüloreksis ve Hidroprosedür” başlıklı konuşma
 • 12.2017 TOD Gözde Pratik Yaklaşımlar (Antalya, Asistan Eğitim Toplantısı) “Katarakt” panelinde moderatörlük
 • 10.2017 TOD 51. Ulusal Kongresi (Antalya), “Mutsuz ve Çare Arayan Hastalarda Başarılı Kontakt Lens Uygulaması İçin Pratik Öneriler” konulu panelde moderatörlük
 • 10.2017 TOD 51. Ulusal Kongresi (Antalya), “Zeiss Uydu Panel” inde, “Ön Segment Cerrahisinde Görüntülemenin Önemi – Purkinje Etkisi” başlıklı konuşma
 • 10.2017 TOD 51. Ulusal Kongresi Kongresi (Antalya), “Fako´nun 50. Yılında Katarakt Cerrahisi” konulu panelde moderatörlük
 • 10.2017 TOD 51. Ulusal Kongresi Kongresi (Antalya), Bilim İleri Eğitim Programı (BİLEP) çerçevesinde, “Zor Kapsüloreksis Olguları: İdeal Kapsülotomi Nasıl Yapılır?” başlıklı konuşma
 • 10.2017 TOD 51. Ulusal Kongresi Kongresi (Antalya),
 • 06.2017 TOD 1. Canlı Cerrahi Günleri “Canlı Cerrahi Tartışma Paneli” panelist
 • 06.2017 TOD 1. Canlı Cerrahi Günleri “Katarakt ve Refarksiyon Cerrahisi Canlı Cerrahi Oturumu” moderatörü
 • 06.2017 TOD 1. Canlı Cerrahi Günleri “Zeiss; Katarakt ve Refraktif Cerrahide Farklılık Yaratan Klinik Deneyimler isimli Uydu Paneli” moderatörü
 • 04.2017 TOD 37. Nisan kursunda “Göz Hekimi Olarak Mesleki Sorunlarımıza Bakış” isimli panelde panelist
 • 03.2017 TOD İzmir Şubesi “Olgularla Katarakt Gecesi” başlıklı gece toplantısında moderatör
 • 03.2017 TOD Birleşik 29. Yaz ve 14. Mart Sempozyumunda (Erzurum) “Katarakt Cerrahisi Panelinde” Moderatör
 • 11.2016 TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya), “Temel Fakoemulsifikasyon Cerrahisi” isimli kursda “Cerrahide ilk aşamalar: Kesi, Kapsüloreksis ve Hidroprosedür” isimli konuşma
 • 11.2016 TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya), “Temel Fakoemulsifikasyon Cerrahisi” isimli kursda: moderatörlük
 • 11.2016 TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya), Bilim İleri Eğitim Programı (BİLEP) çerçevesinde, “Hangi Durumda, Hangi Viskoelastik?” başlıklı konuşma
 • 05.2016 TOD Ankara Şubesi Bilimsel gece Toplantısı “Olgularla Katarakt Cerrahisinin Püf Noktaları” başlıklı panelde konuşmacı
 • 03.2016 TOD 13. Mart Sempozyumu (Adana) Çukurova KRC Kursu çerçevesinde “Göz İçi Lensler” Konulu Panelde “Trifokal GİL’ler” isimli konuşma
 • 03.2016 TOD 13. Mart Sempozyumu (Adana) “Göz İçi Lensler” Konulu Panelde Moderatörlük
 • 02.2016 TOD 8. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Canlı Cerrahi Sempozyumunda (İstanbul) “VSY Canlı Cerrahi” Oturumunda “Ziemer Femto LDV ile Katarakt Cerrahisinde Ortaya Çıkan Teknik Farklılıklar (Video)” isimli konuşma
 • 02.2016 TOD 8. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Canlı Cerrahi Sempozyumunda (İstanbul) “VSY Canlı Cerrahi” Oturumunda Salon Moderatörlüğü
 • 11.2015 TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (İstanbul), “VSY Uydu Toplantısı” “Katarakt Cerrahisinde Yeni Bir yaklaşım: Trifokal+EDOF GİL” isimli konuşma
 • 11.2015 TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (İstanbul), “VSY Uydu Canlı Cerrahi” oturumunda Salon Moderatörü
 • 11.2015 TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (İstanbul), “Temel Fakoemulsifikasyon” isimli kursda moderatör
 • 11.2015 TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (İstanbul), “Temel Fakoemulsifikasyon” isimli kursda “ Cerrahide ilk aşamalar; (Kesi, kapsüloreksis, hidroprosedür” isimli konuşma
 • 05.2015 7. VUCAM Toplantısı (VSY User Concept Advisory Meeting), (Frankfurt) “Femto fakoya bağlı yeni özellikler” isimli panel konuşması
 • 05.2015 7. VUCAM Toplantısı (VSY User Concept Advisory Meeting), (Frankfurt) “Trifokallerin Multifokallere Kıyasla Avantajları ve EDOF” isimli panel konuşması
 • 05.2015 TOD İstanbul Şubesi, “Astigmatizma düzeltilmsinde korneal yaklaşımlar” konulu Bilimsel Gece Toplantısında “Arkuat Keratotomiler” başlıklı panel konuşması
 • 04.2015 TOD 35. Nisan Kursu “Genel Tartışma Oturumu” panelistliği
 • 04.2015 TOD 35. Nisan Kursu “Katarakt videoları” bölümünde “Femtosaniye yardımlı fakoemulsifikasyonda ilk deneyimlerimiz” isimli sunu
 • 04.2015 tarihli TOD 35. Nisan Kursu sırasında yapılan “Presbiyopi Tedavisinda Yeni Bir Yaklaşım” isimli VSY Satellit toplantıda “Trifokal Göz İçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi” isimli panel konuşması
 • 03.2015 tarihli TOD Konya-Antalya Şubesi “Presbiyopik göz içi lenslerinde yenilikler” konulu Bilimsel gece toplantısında “Trifokal göziçi lensleri” konulu panel konuşması
 • 02.2015 tarihli TOD Bursa Şubesi “Refraktif cerrahide güncel yaklaşımlar konulu” Bilimsel gece toplantısında “Katarakt cerrhisinde astigmatizmaya güncel çözüm yollar” konulu panel konuşması
 • 11.2014 48. TOD Ulusal Kongresi (Antalya), Katarakt Refraktif Cerrahi İnteraktif Paneli Moderatör
 • 11.2014 48. TOD Ulusal Kongresi (Antalya), Katarakt Refraktif Cerrahi “Özellikli GİL İmplantasyonu Yaklaşımları” Konulu Kurs: Moderatör
 • 11.2014 48. TOD Ulusal Kongresi (Antalya), Katarakt Refraktif Cerrahi “Özellikli GİL İmplantasyonu Yaklaşımları” Konulu Kurs: “Özellikli GİL’leri ne zaman uygun değildir?” konulu kurs konuşması
 • 11.2014 48. TOD Ulusal Kongresi (Antalya), Katarakt Refraktif Cerrahi “Zeiss Canlı Cerrahi” oturumu: Panel moderatörü
 • 11.2014 48. TOD Ulusal Kongresi (Antalya), Katarakt Refraktif Cerrahi “Katarakt cerrahisinde intraoperatif komplikasyonlar ve yaklaşım” Konulu Yuvarlak masa oturumu “Kesi” konulu konuşma
 • 06.2014 TOD 27. Yaz Sempozyumu (Diyarbakır) “Katarakt cerrahisi video sempozyumunda” Video konuşmacısı
 • 06.2014 TOD 27. Yaz Sempozyumu (Diyarbakır) “Fako cerrahisinde komplikayonlar ve çözümleri” isimli panelde “Kapsüloreksis ve hidrodiseksiyon komplikasyonları ve tedavisi” isimli panel konuşması
 • 04.2014 TOD 11. Mart Sempozyumu (Adana) “Presbiyopi” konulu panalde: “Şeffaf lense müdahale edelim mi?” isimli panel konuşması
 • 02.2014 TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 7. Canlı Cerrahi Sempozyumu Zeiss Canlı cerrahi oturumunda salon panelisti
 • 11.2013 TOD 47. TOD Ulusal Kongresi (Antalya), Katarakt Refraktif Cerrahi Paneli 2 de “Görsel kalitenin değerlendirilmesi” isimli panel konuşması
 • 11.2013 TOD 47. TOD Ulusal Kongresi (Antalya), ESCRS-TOD Uluslararası panel de “What is Quality of Vision?” isimli panel konuşması
 • 11.2013 TOD 47. Ulusal Kongresi (Antalya), Refraksiyon ve katarakt cerrahisi birimi kursu: “Özellikli İleri Teknoloji GİL İmplantasyonu Yaklaşımları”  moderatör ve “Torik lens” konulu kurs konuşması
 • 11.2013 TOD 47. Ulusal Kongresi (Antalya), Türk-Yunan ortak paneli “Why microincisional cataract surgery and microincisional IOLs? “ isimli panel konuşması
 • 11.2013 TOD 47. Ulusal Kongresi (Antalya), VSY endüstri araştırma toplantısı, “Kolay torik GİL uygulamaları”, “Rutin multifokal GİL uygulamaları”, “İleri düzey biyometri ölçüm ve formül teknikleri, Olsen formulü” isimli 3 konuşmada moderatör
 • 06.2013 TOD İzmir Şubesi, 26. Yaz Sempozyumu, “Katarakt Cerrahisinde Göz İçi Lens” isimli panelde “Özellikli GİL ne zaman gerekir?” isimli panel konuşması
 • 05.2013 TOD İstanbul Şubesi, 36. Bahar Sempozyumu, “Etkileşimli Toplantı” da “Limbal gevletici kesiler mi?” başlıklı debate konuşması
 • 05.2013 TOD İstanbul Şubesi, “Katarakt ve refraktif cerrahide olgularla güncel yaklaşımlar” konulu Bilimsel Gece Toplantısında panel konuşması
 • 03.2013 TOD Ankara Şubesi, “Göz Enfeksiyonları” konulu 33. Ulusal Oftalmoloji Kursu, “Konjonktiva enfeksiyonları” konulu panelde moderatör
 • 03.2013 VSY Geleneksel 6. Fikir Liderleri Toplantısı & Kullanıcılar Toplantısı (Dubai). “Torik GİL’ler ve rutinde Acriva Torick GİL implantasyonu” isimli panel kouşması
 • 02.2013 Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi, İstanbul VI. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Canlı cerrahi oturumunda salon moderatörü
 • 10.2012 TOD 46. Ulusal Kongresi (Antalya), “Katarakt Cerrahisinde Emetropi” konulu Panelde “Emetropi İçin Torik GİL ve Korneal Yöntemler” başlıklı panel konuşması
 • 10.2012 TOD 46. Ulusal Kongresi (Antalya), VSY Uydu Sempozyumda “ Son jenerasyon torik GİL hasta seçimi ve uygulama” başlıklı panel konuşması
 • 10.2012 TOD 46. Ulusal Kongresi (Antalya), Canlı cerrahi uygulamasında salon panelisti
 • 09.2012 30. ESCRS Meeting, VSY Satellit Toplantı (Milano), “Modern methods of toric IOL implantation and Acriva Toric” isimli panel konuşması
 • 04.2012 VSY Düşünce Liderleri Toplantısı (Stuttgart), “İki küçük kesi difraktif multifokal GİL’in klinik sonuçlarının karşılaştırılması” isimli panel konuşması
 • 03.2012 TOD Ankara Şubesi, “Katarakt Cerrahisinde Yenilikler” isimli yuvarlak masa toplantısında: Moderatör
 • 02.2012 TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi, Ankara V. Canlı Cerrahi Sempozyumu, “Katarakt Cerrahisinde Giderek Küçülen Kesi: En Son Çizgi Nerede?” isimli konferans konuşması
 • 12.2011 II. Güncel Katarakt Cerrahisi Kursu (Konya), “Başarılı Cerrahi İçin Dikkat Edilecek Noktalar” konulu panelde “Nukleus Cerrahisi” başlıklı panel konuşması
 • 11.2011 I. Güncel Katarakt Cerrahisi Kursu (Bursa), “Başarılı Cerrahi İçin Dikkat Edilecek Noktalar” konulu panelde “Nukleus Cerrahisi” başlıklı panel konuşması
 • 11.2011 Katarakt Refraktif Cerrahi Birimi Aktif Üye Toplantısı (Sapanca), “Göz içi lenslerinin geleceği?” konulu konferans konuşması
 • 10.2011 TOD 45. Ulusal Kongresi (Kıbrıs), Canlı cerrahi uygulamasında salon panelisti
 • 10.2011 TOD 45. Ulusal Kongresi (Kıbrıs), VSY Uydu Sempozyumunda “Hastaya özel torik göz içi lensi” isimli panel konuşması
 • 10.2011 TOD 45. Ulusal Kongresi (Kıbrıs), Alcon Köşe Konuşması faaliyetleri içinde “Torik göz içi lenslerinde etkileyici sonuçlar için küçük sırlar, küçük ipuçları” isimli konuşma
 • 10.2011 TOD 45. Ulusal Kongresi (Kıbrıs), “Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Video Sempozyum” isimli toplantıda konuşmacı
 • 06.2011 TOD 24. Yaz Sempozyumu, “Sublükse lens için ne yapılmalı?” isimli panelde “Skleral fiksasyon tercih edilmeli” adlı panel konuşması
 • 04.2011 TOD 31. Nisan Kursu VSY uydu sempozyumu. “Acriva Reviol MFM 611 lensleri ile alınan ilk sonuçlar. Panel Konuşması
 • 09.2010 TOD 44. Ulusal Kongresi, “Katarakt ve refraksiyon cerrahisinde farklı görüşler” adlı yuvarlak masa toplantısında konuşmacı
 • 09.2010 TOD 44. Ulusal Kongresi, “2. Ozil Kullanıcıları” uydu toplantısında “Ozil kullanımıyla birlikte değişen parametreler akışkanlık ve enerji değerleri” başlıklı konuşma
 • 10.2010 TOD 44. Ulusal Kongresi, “Astigmatizma Cerrahisi” isimli panelde “İnsizyonel Korneal Yaklaşım” konulu panel konuşması
 • 05.2010 Malatya, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Fakültesi, Katarakt ve Refraktif Cerrahisi Canlı Cerrahi Günleri II , “Katarakt cerrahisinde güncel konular” konulu panelde “Fako cerrahisinde kullanılan premium lensler” konulu konuşma
 • 05.2010 TOD İstanbul Şubesi, 33. Bahar Sempozyumu, “Fako ve GİL teknolojileri  konulu” panelde , “Göz İçi lensleri” konulu konuşma
 • 04.2010 TOD 30. Nisan Kursu “Genel Tartışma Oturumu” Panelistliği
 • 03.2010 TOD Ankara Şubesi, Katarakt cerrahisinde zor olgular (video    sempozyum) : Moderatör
 • 02.2010 TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi, İstanbul IV. Canlı Cerrahi Sempozyumu,  “Bu sempozyumda neler öğrendik” isimli kapanış panelinde panel tartışmacısı olarak
 • 11.2009 TOD 43. Ulusal Kongresi, “Katarakt ve refraksiyon cerrahisinde farklı görüşler” adlı yuvarlak masa toplantısında konuşmacı
 • 11.2009 TOD 43. Ulusal Kongresi, “Göz İçi Lenslerinde Torisite” konulu Alcon konuşmacı köşesi aktivitesi
 • 11.2009 TOD 43. Ulusal Kongresi, High Definition Video Cerrahisi uydu oturumunda, “Grade III kataraktlar” konulu video sunusu
 • 06.2009 TOD İzmir Şubesi, XXII. Yaz Sempozyumu, “Kontakt lens uygulamaları ve komplikasyonlar” konulu konferans
 • 02.2009 TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi, İstanbul III. Canlı Cerrahi Sempozyumu, “KRC’de tartışmalı konular” isimli panelde “Kromoforsuz lensler iyidir” konulu münazara konuşması
 • 12.2008 TOD Çukurova Şubesi, Mersin, “Katarakt cerrahisinde güncel gelişmeler” konulu aylık bilimsel toplantısında “multifokal göz içi lens tipleri, uygulaması ve sonuçları” konulu panel konuşması
 • 11.2008 TOD 42. Ulusal Kongresi, Antalya, Video şöleninde 4 adet video sunusu
 • 11.2008 TOD 42. Ulusal Kongresi, Antalya, “GİL teknolojisindeki gelişmeler” konulu panelde “”GİL’lerinde materyal ve filtrasyon özellikleri” başlıklı konuşma
 • 04.2008 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı 2007-2008 Akademik Eğitim Programı çerçevesinde davetli konuşmacı olarak “Presbiyopinin cerrahi tedavisi” konulu konferans
 • 03.2008 TOD Diyarbakır Şubesi, 5. Mart Sempozyumu, Van, “Presbiyopik kontakt lensler” konulu panelde “Kontakt lens tipleri ve takış prensipleri” konuşma
 • 01.2008 TOD Konya-Antalya Şubesi, Antalya, XXIX. Kış Sempozyumu, “Katarakt cerrahisinde yenilikler” konulu panelde “Göz içi lenslerinde yenilikler”  konulu konuşma
 • 10.2007 TOD 41. Ulusal Kongresi, Antalya, “Kontakt lensler ve görme kalitesi” konulu panelde “Görme kalitesi nedir?” isimli konuşma
 • 11.2007 TOD 41. Ulusal Kongresi, Antalya, “Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde lens cerrahisi” konulu kursta “Yüksek miyopik ve hipermetropik saydam lens cerrahilerinde yaklaşım” başlıklı konuşma
 • 04.2007 TOD 27. Nisan Kursu “Genel tartışma Oturumu” Panelistliği
 • 11.2006 TOD Ankara Şubesi, “Presbiyopi tedavisi” konulu interaktif bilimsel gece toplantısında panel tartışmacısı
 • 10.2006 TOD 40. Ulusal Kongresi, Antalya, “Göz patolojilerinde kontakt lens uygulamaları” konulu panelde moderatörlük ve “Meibomian bez ve kapak hastalıklarında” isimli konuşma
 • 06.2006 TOD Çukurova Şubesi, Adana, 19. Yaz Sempozyumu, “Presbiyopide neredeyiz” konulu panelde “Presbiyopik kontakt lensler” konulu konuşma
 • 05.2006 TOD Ankara Şubesi, “Silikon hidrojel kontakt lens” konulu interaktif bilimsel gece toplantısında panel tartışmacısı olarak
 • 09.2005 TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, “DSR’de başarıyı arttıran faktörler” konulu kursta moderatör
 • 09.2005 TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, “Kontakt lens uygulamalarında floresein ile boyanma şekilleri” konulu kursta moderatör
 • 10.2004 TOD 38. Ulusal Kongresi, Antalya, “Keratokonus” konulu kursta “Kontakt lens uygulama prensipleri” isimli konuşma
 • 04.2004 TOD Ankara Şubesi, “Refraktif Cerrahi” konulu 24. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Açılış Töreninde TOD Ankara Şube Başkanı olarak açılış konuşması
 • 10.2003 TOD 37. Ulusal Kongresi, İstanbul, “Uzun süreli lensler ve uygulama prensipleri” konulu kursta konuşmacı ve moderatör
 • 12.2002 TOD Bursa Şubesi, “Torik kontakt lensler” konulu bilimsel gece toplantısı panelinde “Torik lenslerin uygulama özellikleri” konulu konuşma
 • 11.2002 TOD İzmir Şubesi, “Kontakt lenslerde güncel gelişmeler” konulu bilimsel gece toplantısında “Silikon hidrojel kontakt lensler”  konulu konuşma
 • 10.2002 TOD 36. Ulusal Kongresi, Ankara, “Torik lensler ve uygulama prensipleri” konulu kurs konuşması
 • 04.2002 TOD Konya-Antalya Şubesi, “Oftalmolojide yenilikler” konulu bilimsel gece toplantısında “Silikon hidrojel kontakt lensler” konulu konuşma
 • 02.2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001-2002 yılı katılımcı akademik eğitim programı çerçevesinde “oküloplastik” konulu interaktif oturumda moderatörlük
 • 09.2001 TOD 35. Ulusal Kongresi,İzmir, “Kontakt lenslerde yenilikler” konulu panelde “extended-wear kontakt lensler” isimli konuşma
 • 02.2000 TOD Ankara Şubesi, “Keratokonus” konulu bilimsel gece toplantısında “Keratokonusda kontakt lens uygulamaları” konulu panel konuşması
 • 10.1999 TOD 33. Ulusal Kongresi, Bursa, “Torik lensler” konulu kursta “ Torik lensde denge ve stabilite” isimli konuşma
 • 03.1998 TOD Ankara Şubesi, “Oküler yüzey anomalileri” konulu bilimsel gece toplantısında “Skatrizan kornea hastalıkları” konulu panel konuşması
 • 09.1998 TOD 32. Ulusal Kongresi, Bursa, “Kontakt lens” panelinde, “Kullan-at ve sık yenileme lensleri” isimli konuşma