1. 11.2022 TOD 56. Ulusal Kongresi (Antalya), “Biotech Endüstri Uygulamalı Kurs” “ “Eyecryl Fakik ve Fakik Torik Göz İçi Lensleri” oturumunda” moderatör
 2. 11.2022 TOD 56. Ulusal Kongresi (Antalya), “Kontakt Lens Münazara” oturumunda moderatör
 3. 04.2022 TOD 41. Nisan Kursu (Ankara) , “Refraktif Cerrahi Geçirmiş Gözlerde Biyometri, Nelere Dikkat Edelim? “Dr. Kazım Devranoğlu” Konferansında oturum başkanı
 4. 01.2022 TOD 43. Kış Sempozyumu (Antalya), “Katarakt Cerrahisinde Kullanılan İmplantlar 1” isimli panelde moderatör
 5. 04.11.2021 TOD 55. Ulusal Kongresi (Antalya), “Katarakt Cerrahisinde Güncel Durum” isimli Panel’de moderatör
 6. 04.09.2021 TOD 5. Canlı Cerrahi Sempozyumu (Sanal) “Katarakt ve Refraktif Cerrahide Komplikasyonlar” paneli oturum başkanı
 7. 13.03.2021 TOD 17. Mart Sempozyumu (Sanal): “Astigmatizma” konulu panelde moderatör 
 8. 08.03.2021 TOD Sanal toplantıları “ Mesleğini serbest icra eden hekimlerin verbis’e kayıt ve kişisel verilerin korunması kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri” konulu toplantıda moderatör
 9. 10.12.2020 TOD 54. Ulusal Kongresi (Sanal). “Göz İçi Lensleri” konulu panelde moderatör
 10. 04.11.2020 TOD Webinar: “Premium GİL Uygulamaları” konulu sanal toplantıda moderatör
 11. 25.04.2020 TOD Webinar: “Covid-19 Pandemisi ve Göz” konulu sanal toplantıda moderatör
 12. 26.10.2019 Alcon Impact toplantsında, (İstanbul) “TOD 2018 Katarakt Cerrahisi Anketinin Değerlendirmesi” isimli panel konuşması ve panel moderatörlüğü 
 13. 19.04.2019 TOD II. Gözde Gündem uzmanlar için güncel yaklaşımlar ve eğitim toplantısı (Kıbrıs) “Katarakt ve İnflamasyon” konulu panelde moderatörlük
 14. 19.01.2019 TOD 40. Kış Sempozyumu (Eskişehir) “Refraktif Cerrahide Tartışmalı Konular” Başlıklı Debate Toplantısında Moderatörlük
 15. 17.11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) “Astigmatizma Duyarlılığını Arttırma” Konulu Alcon Uydu Toplantısında Moderatörlük
 16. 16.11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) “Her Göz Aynı dEğil, Peki ya Kontakt Lensler” Konulu Alcon Uydu Toplantısında Moderatörlük
 17. 16.11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) “Katarakt Keynote Konferansları” Oturumunda Moderatörlük
 18. 16.11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) “Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Yuvarlak Masa; Presbiyopi Cerrahisi” Konulu Yuvarlak Masa Toplantısında Moderatörlük
 19. 15.11.2018 TOD 52. Ulusal Kongresi (Antalya) “Neden ve ne zaman ? hangi lensi tercih ederim? (Münazara)” konulu Kontakt Lens İnteraktif Toplantısında Moderatörlük
 20. 20.10.2018 TOD Ankara Şubesi Bilimsel Toplantısı (Kastamonu) “Zor Olgularda Katarakt Cerrahisi” konulu Panelde Moderatör
 21. 29.06.2018 TOD II. Canlı Cerrahi Sempozyumu “Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Sponsorlu Canlı Cerrahi” Oturumunda Salon Moderatörlüğü
 22. 29.06.2018 TOD II. Canlı Cerrahi Sempozyumu “Katarakt Cerrahisi Yarım Kalmasın “ isimli Alcon Uydu Panelinde moderatörlük
 23. 28.06.2018 TOD II. Canlı Cerrahi Sempozyumu “Katarakt Cerrahisinde Güç Vakalar “ isimli panelde moderatörlük 
 24. 07.04.2018 TOD 38. Nisan kursu (Ankara), “Katarakt ve Astigmat Yönetimi” konulu Alcon Uydu Sempozyumunda: Moderatör
 25. 16.02.2018 TOD I. Gözde Gündem uzmanlar için güncel yaklaşımlar ve eğitim toplantısı. “Presbiyopik Katarakt Cerrahisi” konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Moderatörlüğü
 26. 27-28.01.2018 tarihlerinde İstanbul TODEM’de yapılan “Temel kornea sütürasyon teknikleri” konulu Beceri aktarım laboratuvarında moderatör ve eğitmenlik
 27. 17.12.2017 TOD Gözde Pratik Yaklaşımlar (Antalya, Asistan Eğitim Toplantısı) “Katarakt” panelinde moderatörlük
 28. 28.10.2017 TOD 51. Ulusal Kongresi (Antalya), “Mutsuz ve Çare Arayan Hastalarda Başarılı Kontakt Lens Uygulaması İçin Pratik Öneriler” konulu panelde moderatörlük
 29. 27.10.2017 TOD 51. Ulusal Kongresi Kongresi (Antalya), “Fako´nun 50. Yılında Katarakt Cerrahisi” konulu panelde moderatörlük
 30. 17.06.2017 TOD 1. Canlı Cerrahi Günleri “Katarakt ve Refarksiyon Cerrahisi Canlı Cerrahi Oturumu” moderatörü
 31. 17.06.2017 TOD 1. Canlı Cerrahi Günleri “Zeiss; Katarakt ve Refraktif Cerrahide Farklılık Yaratan Klinik Deneyimler isimli Uydu Paneli” moderatörü
 32. 31.03.2017 TOD İzmir Şubesi “Olgularla Katarakt Gecesi” başlıklı gece toplantısında moderatör
 33. 17.03.2017  TOD Birleşik 29. Yaz ve 14. Mart Sempozyumunda (Erzurum) “Katarakt Cerrahisi Panelinde” Moderatör
 34. 10.11.2016 TOD 50. Ulusal Kongresi (Antalya), “Temel Fakoemulsifikasyon Cerrahisi” isimli kursda: Oturum Başkanı
 35. 11.03.2016 TOD 13. Mart Sempozyumu (Adana) “Göz İçi Lensler” Konulu Panelde Oturum Başkanı
 36. 20.02.2016 TOD 8. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Canlı Cerrahi Sempozyumunda (İstanbul)  “VSY Canlı Cerrahi” Oturumunda Salon Moderatörlüğü
 37. 06.11.2015 TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (İstanbul), “VSY Uydu Canlı Cerrahi” oturumunda Salon Moderatörü 
 38. 07.11.2015 TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (İstanbul), “Temel Fakoemulsifikasyon” isimli kursda moderatör
 39. 05.11.2015 TOD 49. Ulusal Kongresi (İstanbul), “Toric IOLs in Keratoconus Patients” başlıklı Boris Malyugin Konferansında, Oturum Başkanı 
 40. 06.11.2014 48. TOD Ulusal Kongresi (Antalya), Katarakt Refraktif Cerrahi İnteraktif Paneli Moderatör
 41. 07.11.2014 48. TOD Ulusal Kongresi (Antalya), Katarakt Refraktif Cerrahi “Özellikli GİL İmplantasyonu Yaklaşımları” Konulu Kurs: Moderatör
 42. 07.11.2014 48. TOD Ulusal Kongresi (Antalya), Katarakt Refraktif Cerrahi “Zeiss Canlı Cerrahi” oturumu: Panel moderatörü
 43. 7.11.2013 TOD 47. Ulusal Kongresi (Antalya), VSY endüstri araştırma toplantısı, “Kolay torik GİL uygulamaları”, “Rutin multifokal GİL uygulamaları”, “İleri düzey biyometri ölçüm ve formül teknikleri, Olsen formulü” isimli 3 konuşmada moderatör
 44. 29.03.2013 TOD Ankara Şubesi, “Göz Enfeksiyonları” konulu 33. Ulusal Oftalmoloji Kursu, “Konjonktiva enfeksiyonları” konulu panelde moderatör
 45. 23.02.2013 Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi, İstanbul VI. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Canlı cerrahi oturumunda salon moderatörü
 46. 18.01.2013 TOD 34. Kış Sempozyumu (Bursa), “Kontakt Lensler” konulu panelde: Oturum Başkanı
 47. 18.10.2012 TOD 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Endüstri Araştırma Toplantısı-VSY, Son jenerasyon torik GİL: Hasta Seçimi ve Uygulama Oturum Başkanı
 48. 07.04.2012 TOD XXXII. Ulusal Oftalmoloji Nisan Kursu (Ankara): Katarakt Cerrahisi, Video Sempozyumu: Oturum Başkanı
 49. 15.03.2012 TOD Ankara Şubesi, “Katarakt Cerrahisinde Yenilikler” isimli yuvarlak masa toplantısında: Moderatör
 50. 18.03.2010  TOD Ankara Şubesi, Katarakt cerrahisinde zor olgular (video    sempozyum) : Moderatör
 51. 21.11.2008 TOD 42. Ulusal Kongresi, Antalya, Genel sözlü sunular oturumunda Oturum Başkanı
 52. 24.02.2008 TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi, İstanbul II. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Dr. Diego de Ortueta’nın konferansında Oturum Başkanı
 53. 21.09.2005 TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, “DSR’de başarıyı arttıran faktörler” konulu kursta moderatör
 54. 17.09.2005 TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, “Kontakt lens uygulamalarında floresein ile boyanma şekilleri” konulu kursta moderatör
 55. 12.10.2004 TOD 38. Ulusal Kongresi, Antalya, Kornea sözlü sunuları oturumunda moderatör
 56. 05.10.2003 TOD 37. Ulusal Kongresi, İstanbul, “Uzun süreli lensler ve uygulama prensipleri” konulu kursta moderatör
 57. 16.02.2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001-2002 yılı katılımcı akademik eğitim programı çerçevesinde “oküloplastik” konulu interaktif oturumda moderatörlük