• Can İ, Takmaz T, TOD KRCB 2016-2018 BYK. TOD 2018 Katarakt cerrahisi anketinin Türk katarakt cerrahisinin gelişmişliği açısından değerlendirilmesi. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi Programı, Antalya, 2019
 • Bayhan HA, Aslan Bayhan S, Muhafız E, Can İ. Keratokonus hastalarında optik koherens tomografi ile korneal pakimetrik haritalama. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2012; 137.
 • Aslan Bayhan S, Bayhan HA, Muhafız E, Can İ. Spektral optik koherens tomografi ile belirlenen gözyaşı menisküs parametrelerinin kuru göz tanısındaki yeri. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2012; 144.
 • Saraç Ö, Yıldız Y, Gürdal C, Can İ. Optik Disk Ödemi ve Optik Disk Druzeninin Optik Koherans Tomografi ile Ayırıcı Tanısı. Ulusal Oftalmoloji Kongres Özet Kitabı, Kıbrıs. 2011;
 • Can İ, Bayhan HA, Çelik H, Bostancı Ceran B. Biaksiyel ve mikrokoaksiyel küçük kesili katarakt cerrahisi tekniklerinin kornea aberasyonları yönüyle karşılaştırılması. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 109.
 • Bostancı Ceran B, Soyugelen G, Gürdal C, Can İ. Reviol MFM611 multifokal göz içi lens implantasyonu erken dönem sonuçlarımız. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 114.
 • Gürdal C, Bostancı Ceran B, Saraç İlhan Ö, Can İ. Hidrojel ve silikon hidrojel kontakt lens kullanımının gözyaşı osmolaritesi üzerine etkisi. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 120.
 • Yıldız Y, Gürdal C, Saraç İlhan Ö, Can İ. İlk kez kontakt lens kullanan hastalarda üç farklı silikon hidrojel kontakt lensin göz yaşı fonksiyonları ve kornea kalınlığına kısa dönem etkilerinin kıyaslanması. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 123.
 • Çelik H, Gürdal C, Saraç İlhan Ö, Can İ. Tearlab ile ölçülen gözyaşı osmolaritesinin kuru göz teşhisindeki yeri. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 142.
 • Saraç İlhan Ö, Bostancı Ceran B, Gürdal C, Soyugelen G, Can İ. Gözyaşı menisküsünün diürnal değişiminin optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 150.
 • Soyugelen G, Demirel S, Onursever N, Bostancı Ceran B, Saraç İlhan Ö, Can İ. Tek taraflı alt oblik miyektominin uzun dönem sonuçları. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 181.
 • Can İ, Bayhan HA, Çelik H, Bostancı Ceran B. Mikrokoaksiyel ve biaksiyel küçük kesili katarakt cerrahilerinde ana korneal kesi yerlerinin OKT ile karşılaştırılması. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 131.
 • Bayhan HA, Takmaz T, Can İ. Fakoemulsifikasyon cerrahisinde intrakamaral sefuroksim ve moksifloksasin kullanımının güvenilirliğinin karşılaştırılması. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 132.
 • Yıldız Y, Gürdal C, Aşık Nacaroğlu Ş, Takmaz T, Can İ. Silikon hidrojel kontakt lens kullanımının kornea morfolojisi üzerindeki uzun dönem etkileri. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 148.
 • Takmaz T, Can İ. Glokomlu ve sağlıklı gözlerin ayırımında glokom olasılık skoru ve Moorfields regresyon analizinin karşılaştırılması. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 90.
 • Bayhan HA, Can İ, Takmaz T. Akreos MI-60 göz içi lenslerinin bimanuel-küçük kesili katarakt cerrahisi ile yerleştirilmesinden alınan erken sonuçların değerlendirilmesi. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 96.
 • Can İ, Takmaz T, Soyugelen G, Aşık Nacaroğlu Ş. Zeiss-Acrilisa 366 D multifokal göz içi lenslerinin, bimanuel küçük kesili katarakt cerrahi tekniği ile yerleştirilmesi ameliyatlarının sonuçları. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 98.
 • Ergür Ö, Kürkçüoğlu P, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. Proliferatif diyabetik retinopatide tek başına panretinal fotokoagülasyon tedavisi ile intravitreal bevacizumab artı panretinal fotokoagülasyon tedavisinin karşılaştırılması. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 158.
 • Can İ, Takmaz T, Genç İ, Nacaroğlu ŞA, Soyugelen G. Yeni bir yöntem olarak “Yarım ay suprakapsüler fakoemulsifikasyon tekniğinin değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı çalışma. TOD 41 .Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 78-79.
 • Takmaz T, Öztürk N, Kürkçüoğlu P, Can İ. Oküler hipertansiyonda santral kornea kalınlığı ve Heidelberg retina tomografisi 3 optik sinir başı bulguları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. TOD 41 .Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 66.
 • Genç İ, Can İ, Takmaz T, Aşık NŞ, Soyugelen G. 2 mm’den gerçekleştirilen mikrokoaksiyel fakoemülsifikasyon olgularının değerlendirilmesi: 2.8mm’ den yapılan olgularla karşılaştırmalı çalışma. TOD 41 .Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 80.
 • Nacaroğlu ŞA, Can İ, Genç İ, Soyugelen G, Takmaz T. Bimanuel mikroinsizyonel katarakt cerrahisi: 2 mm. kesili mikrokoaksiyel katarakt cerrahisi olguları ile karşılaştırmalı çalışma. TOD 41 .Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 80.-81.
 • Gürdal C, Bilkay H, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. Blefaroplasti sonuçları ve olası komplikasyonlar. TOD 41 .Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 105.
 • Can İ, Takmaz T, Bilkay H, Aşık Ş. Ilk yerli üretim katlanabilir hidrofobik akrilik göziçi lensi (Zaraccom F260) ile sonuçlarımız. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 112.
 • Yılmaz E, Gürdal C, Takmaz T, Can İ. Pterjium cerrahisinde konjonktival otogreft ve intraoperatif Mitomisin-C kombinasyonunun konjonktival otogreft tekniği ile karşılaştırılması. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 86.
 • Gürdal C, Genç İ, İpek G, Takmaz T, Can İ. Tiroid orbitopatiye bağlı kuru göz olgularında topikal siklosporin tedavisi. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 94.
 • Gürdal C, Genç İ, Takmaz T, Kırımlıoğlu H, Can İ. Tiroid hastalarında göz yaşı ve oküler yüzey. TOD 39.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 113.
 • Can İ, Takmaz T, Gürdal C, Genç İ. Arka polar katarakt olgularında fakoemülsifikasyon. TOD 38.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004; 80.
 • Koçak Altınaş AG, Coşkun M, Çelikbilek N, Can İ. Normal konjonktival floranın analizi ve florokinolonlarla penisilin türevlerine karşı antibiyogram duyarlılığının incelenmesi. TOD 38.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004; 142.
 • Can İ, Takmaz T, Coşkun M. Fakoemulsifikasyon sırasında küçük pupilla sorununun çözümünde “germe pupiloplastisi” tekniğinin değerlendirilmesi. TOD 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003; 95.
 • Takmaz T, Can İ, Gürdal C, Albayrak İ. Psödoeksfoliasyon sendromu olan gözlerde fakoemülsifikasyon TOD 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003; 95.
 • Solak D, Altıntaş AGK, Onursever N, Can İ. Ambliopide stereopsis ve renk görme düzeyinin incelenmesi. TOD 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003; 137.
 • Can İ. Yüksek Dk’lı florosilikon hidrojel kontakt lenslerin 30 gün lük gece aşırı kullanımının değerlendirilmesinde ilk sonuçlar. TOD 36.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 2002; 52-53.
 • Takmaz T, Coşkun M, Akdağ S, Onursever N, Can İ. Temporal ve oblik, 5,5 mm’ lik şeffaf korneal kesi ile tamamlanan fakoemülsifikasyon ameliyatları sonrasında astigmatizma gelişiminin değerlendirilmesi. TOD 36.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 2002; 100.
 • Özgül M, Can İ, Takmaz T, Çakıcı F. Fakoemülsifikasyon cerrahisinde ‘Nagahara phaco-chop’ ve ‘stop and chop’ nükleotomi tekniklerinin karşılaştırması. . TOD 36.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 2002; 119.
 • Can İ, Yarangümeli A, Kural G. Çeşitli pitozis tiplerinde kullanılan temel cerrahi yöntemlerle aldığımız sonuçlar. Güllülü G, Kulaçoğlu D, Özdemir T, Akyol İ, Astan N, Dursun O. (Ed.ler)  TOD Bahar sempozyumu, Rize (Oküloplastik Cerrahi) Bült. Erzurum: Mega Ofset 1996; 242-257.
 • Can İ, Kural G. Mikst astigmat olgularda rijid gaz geçirgen kontakt lens kullanımı. Kanpolat A. (Ed.)  Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi, Nevşehir Bülteni. Ankara: Medical Network 1996; 73-83.
 • Yarangümeli A, Can İ, Özdemir Y, Kural G. Başarısız trabekülektomilerde Nd:YAG laser ile internal fistül revizyonu. TOD 30.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 1996; 2: 494-506.
 • Önder F, Kutluk S, Can İ, Kural G. Trigeminal nevraljide perkutanöz radiofrekans termal rizotomi  ve troklear sinir parezisi . TOD 30.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 1996; 2: 893-895.
 • Can İ, Kutluk S, Koca B, Ertürk E, Kural G. Asimetrik inferior oblik hiperfonksiyonlu hastalarda ambliyopi ve binoküler görme. TOD 27.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir: Yeniyol matbaasi, 1993 ; 1: 64-71.
 • Can İ, İnan Y, Yılmaz N, Kural G. Diabetik hastalarda pupiller yanıt. TOD 27.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Bursa: Ön-mat AŞ, 1992; 2: 819-824.
 • İnan Y, Yılmaz N, Can İ, Kural G. Diabetik nöropatide pupiller bozukluklar. TOD 27. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Bursa: Ön-mat AŞ, 1992; 2: 813-818.