1996-bugün                TOD Medikal Kontaktoloji Birimi Aktif Üyeliği

1997-2009                  TOD Medikal Kontaktoloji Birimi Yürütme Kurulu Üyeliği

2007-2009                 TOD Medikal Kontaktoloji Birimi Başkanlığı

1996-bugün                TOD Oküloplastik Birimi Aktif Üyeliği

1997-bugün                TOD Eğitim Planlama Birimi Aktif Üyeliği

2003-bugün               TOD Katarakt ve Refrasiyon Cerrahisi Birimi Aktif Üyeliği

2009-2011                  TOD Katarakt ve Refrasiyon Cerrahisi Birimi Yürütme Kurulu Üyeli

2012-bugün                TOD Katarakt ve Refrasiyon Cerrahisi Birimi Yürütme Kurulu Üyeliği

2014-2016                  TOD Katarakt ve Refrasiyon Cerrahisi Birimi Yürütme Kurulu Sekreterliği

2016-2018                  TOD Katarakt ve Refrasiyon Cerrahisi Birimi Başkanlığı

1996-2000                  TOD Ankara Şubesi Denetleme Kurulu Üyeliği

2000-2001                  TOD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2002-2004                  TOD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2002-2003                  TOD Ankara Şubesi Genel Sekreterliği

2003-2004                  TOD Ankara Şubesi Başkanlığı

1994-2004                  Medical Network Oftalmoloji Dergisi Editörler Kurulu Üyeliği ve Yayın Sekreterliği

2004-bugün                Medical Network Oftalmoloji Dergisi Editör Yardımcılığı

2000-bugün                Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

2007-bugün                Glokom-Katarakt Dergisi Bilimsel Kurul Üyeliği

2017-bugün                Türk Oftalmoloji Gazetesi (Turkish Journal of Ophthalmology) Yayın Kurulu (Advisory Board) Üyeliği

2016-2019                  Türki Cumhuriyetler Oftalmoloji Derneği Meslek Onur Kurulu Üyeliği

2013-2022                  Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongre Organizasyon Komitesi Üyeliği

2015-2019                  Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongre Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Başkanlığı

2016-2018                  TOD Katarakt ve Refraktsiyon Cerrahisi Birimi Başkanlığı

2013-2022                 Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği

2017-2019                  Türk Oftalmoloji Derneği Genel Sekreterliği

2017-2019                  Türk Oftalmoloji Derneği Gelecek Dönem Genel Başkanlığı

2019-2022                 TODİŞ (Türk Oftalmoloji Derneği İktisadi İşletmesi) Başkanlığı

2019-2022                UKOK (Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongre Organizasyon Komitesi) Başkanlığı

2019-2022                Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanlığı