2008                            Gazi Göz Vakfı Bilimsel Teşvik Ödülü 2007: “Can İ, Takmaz T, Aşık Nacaroğlu Ş, Genç İ, Soyugelen G. Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi Glo-Kat 2007; 2: 227-235.” başlıklı çalışma için,

2009                            Gazi Göz Vakfı Bilimsel Teşvik Ödülü 2008: “Can İ, Takmaz T, Genç İ, Aşık Nacaroğlu Ş, Soyugelen G. Yeni Bir Yöntem Olarak Yarım Ay Suprakapsüler Fakoemulsifikasyon Tekniğinin Değerlendirilmesi. Glo-Kat 2008; 3: 5-13.” başlıklı çalışma için,

2013                            Gazi Göz Vakfı Bilimsel Teşvik Ödülü 2013: “Bayhan HA, Aslan Bayhan S, Muhafız E, Can İ. Optik düşük koherens reflektometri ve combine Scheimpflug-Placido disk topografisi ile değerlendirilen ön segment parametrelerinin karşılaştırılması. Glo-Kat 2013; 8: 78-82.” başlıklı çalışma için,