• Can İ. Skleral fiksasyon ve iris fiksasyonu için yerleştirilen göz içi lensleri. In: Temel Göz hastalıkları III. Baskı. Aydın P, Akova A. Y (ed.ler). Ankara, Güneş Kitapevi (Baskıda)
 • Can İ. Refraktif Fako Cerrahisi ve Torik GİL. In: Katarakt, GİL, Fako, Femto. (Bölüm 7: Refraktif Katarakt Cerrahisi) Özçetin H. ve Baykara M. Ed.ler). İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri. 2020; 298- 346.
 • Can İ. Kontakt lens uygulamasında genel prensipler, Muayene Yöntemleri, Yumuşak kontakt lensler, Kontakt lense bağlı komplikasyonlar. In: Temel Göz hastalıkları III. Baskı, Aydın P, Akova A. Y (ed.ler). Ankara, Güneş Kitapevi. 2015; 31: 357-264.
 • Can İ. Spektral OKT İle Ön Segment Görüntüleme. In: Göz Hastalıklarında Görüntüleme Özçetin H. ve Baykara M. (ed.ler) Ankara, Pozitif Matbaacılık AŞ. 2013;  Bölüm 7:  299-309.  
 • Can İ. Her Katarakt Cerrahı İçin Basitleştirilmiş Torik Göz İçi Lens Uygulama Kılavuzu (Türkçe Versiyon) 
  • A Practical Guide to Simplified Toric Intraocular Lens Implantation For Every Cataract Surgeon (İngilizce Versiyon) 2012. (Broşür Kitap)
  • Rusça ve Polonyaca versiyonları yayınlanmıştır.
 • Can İ. Kontakt lens uygulamasında genel prensipler, Muayene Yöntemleri, Yumuşak kontakt lensler, Kontakt lense bağlı komplikasyonlar. In: Temel Göz hastalıkları II. Baskı. Aydın P, Akova A. Y (ed.ler). Ankara, Güneş Kitapevi. 2010; 23: 267-274.
 • Can İ. Çocuklarda Kontakt Lens. In: Çocuklarda Göz Hastalıkları. Başar E. (ed). İstanbul, Medya Tower. 2009; 268-285.
 • Can İ. Atılabilir, Sık Değişim ve Silikon Hidrojel Uzun Süre Kullanımlı Yumuşak Kontakt Lensler. (Bölüm VII). In: Kontakt Lensler ve Uygulaması (Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:4) . İstanbul, Scala Basın Yayın Dağıtım, 2005; 7: 93-122.
 • Can İ, Keskinbora K. Kontakt Lens  In: Oftalmolojide Sınava Doğru. ( Bölüm II) Keskinbora K. (ed.) İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri. 2005; 2: 47-86.