• Can İ. Kliniğimizde dişçi turu kullanılarak gerçekleştirilen dakriosistorinostomi operasyonlarının sonuçları ve değerlendirilmesi. Uzmanlık tezi Ankara: 1988.