• Can İ, Aslan Bayhan S Bayhan HA, Muhafız E. Optik düşük koherens reflektometri ve kombine Scheimpflug–placido-disk sistemi ile ölçülen ön segment parametrelerinin karşılaştırılması. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2012; 440.
 • Aslan Bayhan S, Bayhan HA, Muhafız E, Can İ. Optik düşük koherens reflektometri ile değerlendirilen retinal biometrinin güvenilirliğinin değerlendirilmesi: Karşılaştırılmalı çalışma. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2012; 234.
 • Bayhan HA, Aslan Bayhan S, Can İ. Optik düşük koherens reflektometri, optik koherens tomografi, placido-disk –Scheimpflug görüntüleme ve ultrason pakimetre ile ölçülen merkezi kornea kalınlıklarının karşılaştırılması. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2012; 440.
 • Saraç İlhan Ö, Yıldız Y, Gürdal C, Can İ. Optik disk ödemi ve optic disk druzeninin optic koherans tomografi ile ayırıcı tanısı. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Girne, KKTC, 2011; 390.
 • Takmaz T, Tohumoğlu Ö, Can İ. Asimetrik primer açık açılı glokomda kornea kalınlığı ve retina sinir lifi tabakası kadran kalınlıklarının karşılaştırılması. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 298.
 • Takmaz T, Soyugelen G, Çelik H, Can İ. Primer açık açılı glokomlu gözlerde peripapiller atrofi ile optik disk parametreleri arasındaki ilişki. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 299.
 • Çelik H, Takmaz T, Soyugelen G, Can İ. Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliyatif glokomda optik sinir başı topografisi ve retina sinir lifi tabakası kalınlıklarının karşılaştırılması. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 300.
 • Tohumoğlu Ö, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. Başlangıç primer açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonda retina sinir lifi tabakası kalınlığının karşılaştırılması.  TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 300.
 • Soyugelen G, Gürdal C, Saraç İlhan Ö, Bostancı Ceran B, Can İ. OKT ile ölçülen gözyaşı menisküs parametrelerinin kuru göz tanı testleriyle korelasyonu. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 354.
 • Bayraktar S, Kürkçüoğlu P, Soyugelen G, Yıldız Y, Takmaz T, Can İ. Retina arter makroanevrizma basısı sonucu gelişen subhyaloid hemoraji ve retina van dal tıkanıklığı. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 357.
 • Demirel S, Soyugelen G, Onurseven N, Bostancı B, Can İ. Ekzotropyalı olgularda cerrahi başarıyı etkileyen faktörler. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 362-363.
 • Hajimatov S, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz T, Can İ. Fakoemulsifikasyonun diabetik retinopati progresyonu üzerine etkisi. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 368.
 • Bostancı Ceran B, Saraç İlhan Ö, Gürdal C, Orhun Yavuz HS, Can İ. Esansiyel blefarospazmlı bir olguda tekrarlanan botilinum toksin enjeksiyonlarına doku cevabının histopatolojik olarak incelenmesi. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 420.
 • Yıldız Y, Gürdal C, Sertbaş S, Can İ. Ayarlanabilir sütür tekniği ile levator aponevroz cerrahisinin aponevrotik pitozdaki yeri. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 426.
 • Saraç İlhan Ö, Soyugelen G, Gürdal C, Bostancı Ceran B, Can İ. Keratokonus değerlendirilmesinde yeni bir parametre? OKT ile ölçülen gözyaşı menisküs parametreleri. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2010; 529.
 • Takmaz T, Aşık Nacaroğlu Ş, Gürdal C, Can İ. Oküler hipertansiyonlu ve erken glokomlu olgularda optik koherens tomografi ve Heidelberg retina tomografi parametrelerinin karşılaştırılması. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 229.
 • Takmaz T, Çelik H, Kürkçüoğlu P, Aşık Nacaroğlu Ş, Can İ. Travmayı takiben yapılan girişimler sonucu oluşan flep sorunu ve tedavisi. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 233.
 • Aşık Nacaroğlu Ş, Takmaz T, Can İ. Optik sinir başı çukurlaşması saptanan olgularda optik koherens tomografi ve Heidelberg retinal tomografi bulgularının değerlendirilmesi. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 244.
 • Bostancı Ceran B. Takmaz T, Sargın Köse A, Can B, Can İ. Bir olgu nedeniyle hidrofilik akrilik göz içi lens opasifikasyonu ve ışık mikroskopik incelenmesi. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 270.
 • Bayraktar S, Gürdal C, Yıldız Y, Can İ. Kliniğimizde uygulanan kontakt lens tiplerinin dağılımı. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 291.
 • Bayhan HA, Gürdal C, Takmaz T, Tohumoğlu Ö, Can İ. Keratokonus tanısında optik koherens tomografi ile yapılan pakimetrik haritalamanın yeri. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 311.
 • Gürdal C, Aşık Nacaroğlu Ş, Değer MH, Bozdemir K, Öztürk N, Can İ. Endokanaliküler lazer ve endonazal dakriyosistorinostomi yapılan olgularımızın karşılaştırılmalı değerlendirilmesi. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 373-374.
 • Soyugelen G, Gürdal C, Aşık Nacaroğlu Ş, Can İ. Blefaroplasti ameliyatı sonrası uzun dönem sonuçlarımızın ve hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 376.
 • Soyugelen G, Ecel Çelik S, Onursever N, Gürdal C, Can İ. Okülofasial tip kronik progresif eksternal oftalmoplejili bir olgunun incelenmesi. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 387.
 • Ergür Ö, Çelik H, Kürkçüoğlu P, Bayhan HA, Can İ. Makula ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon enjeksiyonunun göz içi basıncına etkisinin fakik ve pseudofakik hastalarda karşılaştırılması. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 427.
 • Kürkçüoğlu P, Çelik H, Ergür Ö, Bayhan HA, Can İ. Eksüdatif tip yaşa bağlı makula dejeneresansı olgularında tek başına ve fotodinamik tedavi ile kombine ranibizumab sonuçlarının karşılaştırılması. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2009; 434-435.
 • Takmaz T, Aşık Nacaroğlu Ş, Çelik H, Can İ. Fakoemulsifikasyonla birlikte periferik kornea gevşetici insizyonlarının kornea astigmatizmasına etkisi. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 197.
 • Hajimatov S, Gürdal C, Onursever A, Takmaz T, Can İ. Kontakt lens modülüsünün oküler yüzeydeki etkileri. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 222.
 • Gürdal C, Öztürk N, Bozdemir K, Can İ, Kutluhan A, Bostancı B. Dakriyosistorinostomi sonrası nüks olgularda mitomisin c ile endoskopik revizyon sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 247.
 • Hajimatov S, Gürdal C, Takmaz T, Çelik H, Can İ. Tiroid oftalmopatide kuru göz sıklığı. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 289.
 • Aşık Nacaroğlu Ş, Takmaz T, Gürdal C, Çelik H, Can İ. Skleral fiksasyonlu göziçi lens implantasyonu sonrası inatçı göziçi inflamasyonu ve sekonder glokom TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 361.
 • Aşık Nacaroğlu Ş, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Tohumoğlu Ö, Can İ. Mitomisin C ile yapılan fakotrabekülektomi sonrasında görülen dekompresyon retinopatisi TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 365.
 • Soyugelen G, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. Dirençli glokom olgularında Ahmed glokom valvi implantasyonu sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 366.
 • Soyugelen G, Takmaz T, Aşık Nacaroğlu Ş, Gürdal C, Can İ. Normal ve psödoeksfoliasyonlu olgularda göziçi basıncının diurnal değişimi. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 366.
 • Gürdal C, Aşık Nacaroğlu Ş, Onursever A, Öztürk N, Can İ. Kuru göz tedavisinin oküler yüzeye etkisi. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 398.
 • Öztürk N, Gürdal C, Bayhan HA, Takmaz T, Can İ. Erken ve ilerlemiş piterjium cerrahisinin korneal astigmatizma, korneal kalınlık ve wavefront üzerine olan etkileri. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 406.
 • Bayhan HA, Yıldız Y, Solak DU, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. Ambliyop hastaların optik aberasyonlarının ve Heidelberg retinal tomografi sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 427.
 • Yıldız Y, Solak DU, Bayhan HA, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. Şaşılık cerrahisinin korneal topografi ve astigmatizma üzerine etkileri. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 429.
 • Ergür Ö, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz T, Can İ. Bilateral maküler tutulumu olan akut serpijinöz koroiditli hastada sistemik steroid ve siklosporin A tedavisiyle birlikte intravitreal triamsinolon asetonid uygulaması. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 454.
 • Kürkçüoğlu P, Bayhan HA, Ergür Ö, Tohumoğlu Ö, Can İ. Bardet-Biedl sendromlu bir olgu sunumu. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 485.
 • Kürkçüoğlu P, Soyugelen G, Ergür Ö, Takmaz T, Can İ. Valsalva manevrası ile gelişen preretinal hemorajili olgunun YAG lazer hyaloidotomi ve pnömotik yer değiştirme yöntemiyle tedavisinin değerlendirilmesi. TOD 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008; 495.
 • Öztürk N, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. Oküler hipertansiyonda Heidelberg retina tomografisi 3 optik sinir başı parametreleriyle “S.T.A.R. II” ile hesaplanan glokom gelişme riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 149.
 • Genç İ, Takmaz T, Gürdal C, Yıldız Y, Can İ. Primer açık açılı glokom, normal tansiyonlu glokom ve oküler hipertansiyonda kontrast duyarlılık. TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 151.
 • Öztürk N, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. Trabekülektomi sonucu oluşan ön kamara silikliği ve hipotoniye yönelik yapılan girişimler ve sonrasında gelişen koroid dekolmanı ve kataraktın tedavisi. TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 160-161.
 • Soyugelen G, Takmaz T, Gürdal C, Kürkçüoğlu P, Can İ. Glokomlu gözlerde fakoemülsifikasyonun göziçi basıncı ve kullanılan ilaç sayısına etkisi TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 164.
 • Soyugelen G, Utku Solak D, Onursever N, Gürdal C, Can İ. Tiroid orbitopati nedenli vertikal kayma ve diplopi gelişen bir olgunun değerlendirilmesi. TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 175.
 • Bayhan HA, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. Kuru göz tanısı alan hastalarda suni gözyaşı damlasının optik aberasyonlara etkisi. TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 217.
 • Gürdal C, Bilkay H, Akdağ SG, Takmaz T, Karagüzel H, Can İ. Düşük astigmatizmalı hastalarda sferik / torik yumuşak kontakt lensler ve indüklenen korneal aberasyonlar TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 230.
 • Kürkçüoğlu PZ, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Ergür Ö, Can İ. İntravitreal triamsinolon enjeksiyonu sonrasında göziçi basınç değişimi. TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 254.
 • Kürkçüoğlu PZ, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Gürdal C, Can İ. İris neovaskülarizasyonlarında intrakameral bevacizumab. TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 262.
 • Can İ, Genç İ, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Soyugelen G. Dik akstan yapılan, 2 mm ve 2.8 mm kesili mikrokoaksiyel fakoemülsifikasyon cerrahisinin astigmatik düzeltmede katkısı. TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 291.
 • Takmaz T, Genç İ, Yıldız Y, Can İ. Asferik (Acrysof IQ) ve sferik (Acrysof Natural) göziçi lensleri kullanılan olgularda korneal ve oküler wavefront analizi ile kontrast duyarlılık. TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 303-304.
 • Bilkay H, , Gürdal C, Seven E, Can İ, Yenidünya O, Kutluhan A. Oftalmik acil! Minör travma sonucu nekrotizan fasiit olgusu. TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2007; 325.
 • Takmaz T, Aşık Ş, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. Günde bir kez sabah veya akşam uygulanan Latanoprost/Timolol sabit kombinasyonunun göziçi basıncını düşürücü etkilerinin karşılaştırılması. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 186.
 • Takmaz T, Genç İ, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. Glokom olgularında kontrast duyarlılık ile görme alanı ve optik sinir başı stereometrik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 197.
 • Genç İ, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. Katarakt cerrahisi sonrası yüksek astigmatizmalı bir olguda astigmatik keratotomi ve limbal gevşetici insizyon ile astigmatizmanın düzeltilmesi. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 257.
 • Aşık Ş, Takmaz T, Can İ. Tay-Sachs Hastalığı olan bir olguda bilateral arka polar katarakt ve tedavisi. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 268.
 • Can İ, Takmaz T. Astigmatizmanın yumuşak torik kontakt lenslerle düzeltilmesinde altı yıllık deneyimin sonuçları. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 273.
 • Bayhan HA, Gürdal C, Takmaz T, Can İ. Kuru göz teşhisinde lizamin yeşil boya testinin yeri. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 231.
 • Yılmaz E, Gürdal C, Özgül M, Ural A, Can İ. Eksternal dakriyosistorinostomi sonrasında kemik ve mukozal açıklığın bilgisayarlı tomografi ve endoskopi ile değerlendirilmesi. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 294.
 • Gürdal C, Yılmaz E, Ural A, Özgül M, Takmaz T, Can İ. Eksternal dakriyosistorinostomi sonrasında nüks olgularda nazal patolojilerin endoskopik olarak değerlendirilmesi. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 311.
 • Genç İ, Solak DU, Onursever N, Takmaz T, Can İ. Ambliyopisi olan hastaların tam gören gözlerinin kontrast duyarlılık düzeylerinin ambliyopisi olmayan hastalarla karşılaştırılması. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006; 324.
 • Can İ. Silikon hidrojel lenslerin önemli komplikasyonu: Kontakt lense bağlı periferal ülserler. TOD 39.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 272.
 • Can İ, Takmaz T, Gürdal C, Bilkay H. Ön kamarada yapısal sorunları oluşmuş komplike katarakt olgularında fakoemulsifikasyon TOD 39.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 234.
 • Takmaz T, Bilkay H, Gürdal C, Can İ. Sert kataraktlarda fakoemülsifikasyon. TOD 39.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 240.
 • Özgül M, Gürdal C, Takmaz T, Can İ. Bilgisayar görme sendromu (Cvs). TOD 39.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 226-227.
 • Genç İ, Gürdal C, Takmaz T, Can İ. Dört jenerasyon epifora. TOD 39.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 295.
 • Yılmaz E, Solak DU, Onursever N, Can İ. Ambliyopide kapama tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi. TOD 39.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005; 308.
 • Takmaz T, Aşık Ş, Gürdal C, Kürkçüoğlu P, Can İ. Psödoeksfoliasyon sendromlu katarakt hastalarında fakoemülsifikasyon sonrası bimatoprost damlatılmasının erken dönem göziçi basıncına etkisi TOD 39.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2005;
 • Takmaz T, Can İ, Gürdal C, Genç İ. “Dik eksende 4.1 ve 5 mm saydam kornea kesili fakoemülsifikasyonun kornea astigmatizmasını düzeltici etkisi TOD 38.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004; 261.
 • Gürdal C, Takmaz T, Görkem G, Kırımlıoğlu H, Can İ. Dermatoşalazis ve oküler yüzey. TOD 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003; 227.
 • Gürdal C, Can B, Takmaz T, Yılmaz E, Anayol A, Can İ. Ptozis cerrahisinde levator palpebralisin çekme gücü ve iyileşme sürecinin histopatolojik incelemesi: Deneysel çalışma. TOD 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003; 239.
 • Görkem G, Gürdal C, Takmaz T, Sevük M, Can İ. Dermatoşalazis ve oküler yüzey florasının mikrobiyolojik incelemesi. TOD 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003; 249.
 • Altıntaş Koçak AG, Onursever N, Takmaz T, Can İ. Pterjium ameliyatının korneanın keratometrik değişimine etkisi. TOD 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003; 261.
 • Altıntaş Koçak AG, Yılmaz E, Anayol MA, Takmaz T, Can İ. Diabetli olgularda fako zamanının kornea ödemine etkisi. TOD 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003; 270.
 • Yılmaz E, Altıntaş Koçak AG, Anayol MA, Can İ. Fakoemulsifikasyonda tripan mavisinin kullanımının santral kornea pakimetrik değişimine etkisi. TOD 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003; 271.
 • Anayol MA, Altıntaş AGK, Yılmaz E, Takmaz T, Can İ. Aynı bireylerde farklı fako zamanlarının santral korneal pakimetrik değişime etkisi. TOD 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003; 274.
 • Takmaz T, Albayrak İ, Gürdal C, Can İ. Psödoeksfoliasyon sendromu olan ve olmayan kataraktlı gözlerde fakoemulsifikasyon sonrası göz içi basınç değişikliği. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 2003; 281.
 • Takmaz T, Can B, Sabuncuoğlu BT, Kayataş M, Can İ. Noel ağacı kataraktında sistemik ve elektronmikroskobik özelliklerin araştırılması. . TOD 36.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 2002; 204.
 • Altıntaş Koçak AK, Sevük M,Solak Utku D, Özkan B, Can İ. Fakoemulsifikasyon ve arka kamara göz içi lens implantasyonu olgularında pupiller çap değişiklikleri. TOD 36.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 2002; 208.
 • Altıntaş Koçak AK, Solak Utku D, Sevük M, Takmaz T, Can İ. Fakoemülsifikasyon ve arka kamara lens implantasyonunun ön kamara derinliğine etkisi. TOD 36.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Ankara, 2002; 209-210.
 • Gürbüz Ö, Can İ, Kutluk S, Kural G. A ve V sendromlu heterotropya olgularında, vertikal kas yer değiştirme tekniğinin etkinliği. TOD 29.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı,Antalya, Özet kitabı, 1995; 21.