• Can İ. EDOF IOLs in Cataract Surgery. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol (Baskıda)
 • Can İ. Katarakt ve Kornea Lazer Refraktif Cerrahileri Sonrasında Kuru Göz. MN Oftalmoloji 2016; 23 (Suppl 1): 64-71.
 • Bayhan HA, Aslan Bayhan S, Muhafız E, Can İ. Diabetes Mellituslu Hastalarda Merkezi Kornea Kalınlığının Spektral Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2015; 24 :152-6.
 • Aslan Bayhan S, Bayhan HA, Can İ. Yüksek Miyop Hastalarda Spektral Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilen Makuler Koroid Kalınlığının Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2015; 24 : 71-5.
 • Bayhan HA, Aslan Bayhan S, Can İ. Optik düşük koherans reflektometri ile değerlendirilen retinal biyometrinin güvenilirliği: karşılaştırmalı çalışma MN Oftalmoloji 2014; 21: 190-195.
 • Can İ, Bayhan HA, Bayhan Arslan S, Muhafız E, Bakdemir Ş. Önceden Yüklenmiş Göz İçi Lens Uygulama Sisteminin Katarakt Cerrahi Sürelerine Etkisi. Glo-Kat 2014; 9: 107-111.
 • Bayhan HA, Aslan Bayhan S, Can İ. Kuru Göz Hastalarında Suni Gözyaşı Damla Kullanımının Korneanın Yüksek Sıralı Aberasyonlarına Etkisi. Turk J Ophthalmol 2014; 44: 119-22.
 • Bayhan HA, Aslan Bayhan S, Can İ. Ön Kamara Açısının Spektral Optik Koherens Tomografi ve Scheimpflug-Placido Kombine Sistemi ile Değerlendirilmesi. Glo-Kat 2014; 9: 9-13.
 • Bayhan HA, Aslan Bayhan S, Muhafız E, Can İ. Optik düşük koherens reflektometri ve combine Scheimpflug-Placido disk topografisi ile değerlendirilen ön segment parametrelerinin karşılaştırılması. Glo-Kat 2013; 8: 78-82.
 • Bayhan SA. Bayhan HA. Muhafız E. Can İ. Gözyaşı Menisküs Parametrelerinin Geleneksel Kuru Göz Testleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Turk J Ophthalmol 2013; 43; 446-50.
 • Bayhan HA, Takmaz T, Bayhan SA, Can İ. Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Endoftalmi Profilaksisinde İntrakamaral Sefuroksim ve Moksifloksasin Kullanımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması. Glo-Kat 2012; 7: 13-9.
 • Saraç Ö. Gürdal C. Bozdemir K. Öztürk N. Kutluğan A. Can İ. Nüks Eksternal Dakriyosistorinostomi Olgularında Mitomisin C ile Endoskopik Revizyon. MN Oftalmoloji 2012; 19: 47-50.
 • Yıldız Y, Gürdal C, Saraç Ö, Nacaroğlu ŞA, Takmaz T, Can İ. Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanımının Kornea Morfolojisi Üzerindeki Uzun Dönem Etkileri. TJO 2012; 42: 91-6.
 • Takmaz T, Soyugelen G, Çelik H, Can İ. Primer açık açılı glokomlu gözlerde peripapiller atrofi ile optic disk parametreleri arasındaki ilişki. TJO 2011; 41: 291-4.
 • Soyugelen G, Onursever N, Bostancı Ceran B, Can İ. Strabismik ve anizometropik ambliyop olgularda macula kalınlığı ve retina sinir tabakasının optic koherens tomografi ile değerlendirilmesi. TJO 2011; 41: 318-24.
 • Saraç Ö, Bostancı Ceran B, Gürdal C, Can İ. Brusellozlu bir olguda idyopatik intrakranyal hipertansiyon: Olgu sunumu. MN Oftalmoloji 2011; 18: 200-2.
 • Saraç Ö, Bostancı Ceran B, Gürdal C, Soyugelen G, Can İ. Gözyaşı menisküsünün diurnal değişiminin optic koherns tomografi ile değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2011; 18: 95-9.
 • Saraç Ö, Gürdal C, Bilkay H, Akdağ Gökmen S, Takmaz T, Can İ. Effects of toric and soft spherical contact lenses on visual performance and wavefront aberrations in patients with low levels of astigmatism. Turk J Ophthalmol 2011; 41: 22-5. (İngilizce yazılmış makale)
 • Gürdal C, Can B, Saraç Ö, Yılmaz E, Anayol A, Takmaz T, Can İ. Histopathologic evaluation and tensile strength of the levator aponeurosis-tarsus junction after ptosis surgery. Turk J Ophthalmol 2010; 40: 314-7. (İngilizce yazılmış makale)
 • Can İ. Göz içi lenslerindeki gelişmeler. TK Oftalmoloji 2010; 3: 14-22.
 • Soyugelen G, Demirel S, Onursever N, Saraç İlhan Ö, Bostancı Ceran B, Can İ. Tek taraflı alt oblik miyektomi sonuçlarımız. MN Oftalmoloji 2010; 17: 165-71.
 • Bayhan HA, Gürdal C, Takmaz T, Can İ. Kuru göz teşhisinde lissamin yeşili ve Bengal pempesinin karşılaştırılması ve hasta semptomları ile klinik test bulgularının ilişkisinin değerlendirilmesi. TJO 2010; 40: 29-33.
 • Can İ, Takmaz T, Soyugelen G, Aşık Nacaroğlu Ş. Biaksiyel küçük kesili katarakt cerrahi tekniği ile Zeiss-Acri-Lisa 366 D multifokal göz içi lenslerinin yerleştirilmesi ameliyatlarının sonuçları. Glo-Kat 2009; 4: 17-26.
 • Can İ, Takmaz T, Bayhan HA. Akreos MI-60 göz içi lenslerinin biaksiyel küçük kesili katarakt cerrahisi ile yerleştirilmesinin değerlendirilmesi. Glo-Kat 2009; 4: 10-6.
 • Gürdal C, Bilkay H, Takmaz T, Kürkçüoğlı P, Can İ. Üst gözkapağı blefaroplasti başarısı ve olası komplikasyonları. MN Oftalmoloji 2009; 16: 121-5.
 • Ergür Ö, Bayhan HA, Kürkçüoğlu P, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. Proliferatif diyabetik retinopati tedavisinde tek başına panretinal fotokoagülasyon (PRF) ile PRF ve intravitreal bavacizumab kombinasyonunun karşılaştırılması. Ret-Vit 2009; 17:273-7.
 • Can İ. Presbiyopik kontakt lensler. T Klin Oftalmoloji-Özel Sayı 2008; 1: 52-61.
 • Can İ. Silikon hidrojel kontakt lensler: Güncel durum. MN Oftalmoloji 2008; 15: (KLÖS) 10-6.
 • Can İ, Takmaz T, Genç İ, Aşık Nacaroğlu Ş, Soyugelen G. Yeni bir yöntem olarak “Yarım ay suprakapsüler fakoemülsifikasyon” tekniğinin değerlendirilmesi. Glo-Kat 2008; 3: 5-13.
 • Genç İ, Can İ, Takmaz T, Aşık Nacaroğlu Ş, Soyugelen G. Dik akstan yapılan 2 mm ve 2.8 mm kesili fakoemülsifikasyon ameliyatlarının astigmatik düzeltmeye katkısı. MN Oftalmoloji 2008; 15: 77-81.
 • Takmaz T, Can İ. Primer açık açılı glokom, oküler hipertansiyon ve normotansif glokomda Pascal dinamik kontur tonometre ile ölçülen oküler pulse amplitüd değerlerinin karşılaştırılması. T Klin Oftalmoloji 2008; 17: 16-20.
 • Can İ. Presbiyopinin cerrahi tedavisi ve multifokal göz içi lenslerinin yeri: katarakt cerrahisinden refraktif göz içi lensi cerrahisine geçiş. Glo-Kat 2007; 2: 1-12.
 • Can İ, Genç İ, Takmaz T, Aşık Nacaroğlu Ş, Soyugelen G. 2.2 mm’den gerçekleştirilen mikrokoaksiyel fakoemülsifikasyon olgularının değerlendirilmesi: 2.8 mm’den yapılan olgularla karşılaştırmalı çalışma. MN Oftalmoloji 2007; 14: 234-40.
 • Can İ, Takmaz T, Aşık Nacaroğlu Ş, Genç İ, Soyugelen G. Bimanuel küçük kesili katarakt cerrahisi. Glo-Kat 2007; 2: 227-35.
 • Takmaz T, Can İ. Sistemik α1 adrenoreseptör antagonistlerine bağlı gelişen intraoperatif gevşek iris sendromu sıklığı ve bulguları. MN Oftalmoloji 2007; 14: 157-62.
 • Takmaz T, Can İ, Bilkay H, Aşık Ş. İlk yerli üretim katlanabilir hidrofobik akrilik göz içi lensi Zaraccom F260 ile alınan sonuçlar: Karşılaştırmalı çalışma. MN Oftalmoloji 2007; 14: 90-4.
 • Genç İ, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. Katarakt cerrahisi sonrası yüksek astigmatizmalı bir olguda astigmatik keratotomi ve limbal gevşetici insizyon ile astigmatizmanın düzeltilmesi. MN Oftalmoloji 2007; 14: 201-3.
 • Yılmaz E, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. Toksik ön segment sendromlu bir olgu. Glo-Kat 2007; 2: 205-207.
 • Takmaz T, Genç İ, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. Glokom olgularında kontrast duyarlılık ile görme alanı ve optik sinir başı stereometrik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2007; 14: 100-4.
 • Yılmaz E, Gürdal C, Özgül M, Ural A, Takmaz T, Can İ. Eksternal dakriyosistorinostomi sonrasında kemik pencere ve mukozal açıklığın bilgisayarlı tomografi ve endoskopi ile değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2007; 14: 177-80.
 • Can İ, Takmaz T, Gürdal C, Genç İ. Arka polar katarakt olgularında fakoemulsifikasyon. MN Oftalmoloji 2005; 12: 100-6.
 • Takmaz T, Can İ, Gürdal C, Genç İ. Dik eksende 4.1 ve 5 mm saydam kornea kesili fakoemülsifikasyonun kornea astigmatizmasını düzeltici etkisi. MN Oftalmoloji 2005; 12: 185-9.
 • Levent GG, Gürdal C, Takmaz T, Sevük M, Can İ. Dermatoşalazis ve oküler yüzey florasının mikrobiyolojik incelemesi. MN Oftalmoloji 2005; 12: 143-5.
 • Can İ, Takmaz T, Coşkun M. Fakoemulsifikasyon sırasında küçük pupilla sorununun çözümünde “germe pupilloplastisi” tekniğinin değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2004; 11: 102-8.
 • Takmaz T, Can İ. Görme keskinliği ölçüm yöntemleri ve değerlerinin gösterim şekilleri: Ortalama görme keskinliğinin hesaplanmasında doğru yöntemi kullanıyormuyuz? MN Oftalmoloji 2004; 11: 361-6.
 • Takmaz T, Can İ, Gürdal C, Albayrak İ. Pseudoeksfoliasyon sendromu olan gözlerde fakoemulsifikasyon. T Oft Gaz 2004; 34: 310-5.
 • Gürdal C, Takmaz T, Görkem G, Kırımlıoğlu H, Can İ. Dermatoşalazis ve oküler yüzey. MN Oftalmoloji 2004; 11, 248-50.
 • Altıntaş AGK, Çakıcı F, Aslan FG, Özkan B, Takmaz T, Can İ. Primer açık açılı glokom, pseudoeksfoliatif glokom ve pseudoeksfoliatif sendromda pakimetrik analiz. T Oft Gaz 2004; 34: 201-5.
 • Can İ, Takmaz T, Çakıcı F, Özgül M. Fakoemulsifikasyon cerrahisinde “Nagahara phaco-chop” ve “stop and chop” nukleotomi tekniklerinin karşılaştırılması. MN Oftalmoloji 2003; 10: 8-11.
 • Can İ. Yüksek Dk’lı florosilikon hidrojel kontakt lenslerin 30 günlük sürekli kullanımının değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2003; 10: 170-5.
 • Takmaz T, Can B, Can İ. Tripan mavisinin lens ön kapsül epitel hücrelerine etkisinin transmisyon elektron mikroskopunda değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2003; 10: 214-8.
 • Takmaz T, Sevük M, Orhun S, Can İ. Çocukluk çağında görülen konjonktival intraepitelial neoplazi. T Klin Oftalmoloji 2003; 12: 112-5.
 • Takmaz T, Can B, Sabuncuoğlu BT; Kayataş M, Can İ. Noel ağacı kataraktında sistemik ve elektron mikroskopik özelliklerin araştırılması. MN Oftalmoloji 2003; 10: 16-20.
 • Takmaz T, Coşkun M, Akdağ S, Onursever N, Can İ. Temporal ve oblik 5 mm.’lik şeffaf korneal kesi ile tamamlanan fakoemulsifikasyon ameliyatları sonrasında astigmatizma gelişiminin değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2003; 10: 120-5.
 • Altıntaş AGK, Can B, Onursever N, Onursever A, Saran Y, Can İ. Pterjium dokusunun histopatolojik özelliklerinin farklı yöntemlerle incelenmesi. MN Oftalmoloji 2003; 10: 327-31.
 • Gürbüz Köz Ö, Can İ, Kural G. Türk toplumunda göz kapağı yapısının anatomik ve fonksiyonel düzeyde araştırılması. MN Oftalmoloji 2002; 9: 77-82.
 • Takmaz T, Hoşal B, Can İ. Katarakt cerrahisinin nadir bir komplikasyonu: Rycroft kanülüne bağlı oluşan oküler hasar. T Klin Oftalmoloji 2002; 12: 224-6.
 • Gürbüz Ö, Önder F, Can İ, Kural G. Tek taraflı peripapiller myelinli sinir lifleri, miyopi ve ambliyopi. T Klin Oftalmoloji 2000; 9: 49-52.
 • Kutluk S, Gürbüz Ö, Can İ, Kural G. Oküler nedenli anormal baş pozisyonları. MN Oftalmoloji 1999; 6: 365-8.
 • Can İ, Can B, Yarangümeli A, Gürbüz Ö, Tekelioğlu M, Kural G. Bukkal mukozal greft ile konjonktivodakriosistorinostomi. MN Oftalmoloji 1998; 5: 56-61.
 • Kutluk S, Akar S, Can İ, Kural G. Sensorial heterotropyalı hastalarda klinik özellikler. T Klin Oftalmoloji 1998; 7: 18-21.
 • Kutluk S, Gürbüz Ö, Can İ, Kural G. İntermittan ekzotropyası olan hastalarda ambliyopi sıklığı. MN Oftalmoloji 1998; 5: 353-5.
 • Can İ, Yarangümeli A, Kutluk S, Kural G. Monoküler hipotropya ve pitozis olgularında cerrahi tedavi.  MN Oftalmoloji 1997; 4: 438-45.
 • Can İ, Önder F, Nurlu G, Kural G. Konjenital oküler motor apraksi. MN Oftalmoloji 1997; 4: 455-8.
 • Arman A, Kutluk S, Can İ, Özdemir Y, Kural G. Duane retraksiyon sendromu: Klinik bulguların değerlendirilmesi. T Klin Oftalmoloji 1997; 6: 25-6.
 • Can İ, Kutluk S, Önder F, Kural G. Ardıl ekzotropya gelişiminde olası etkili faktörlerin analizi: Karşılaştırmalı çalışma. MN Oftalmoloji 1996; 3: 178-83.
 • Can İ, Barlas AÇ, Konkuralp Y, Kural G. Pterjium cerrahisinde konjonktival flep kaydırması ve intraoperatif tek doz mitomisin C tekniklerinin karşılaştırılması. T Klin Oftalmoloji 1996; 5: 123-7.
 • Can İ, Kural G. Sferik rijid gaz geçirgen kontakt lens kullanımında korneal astigmatizmanın etkisi. MN Oftalmoloji 1996; 3: (özel sayı 1 KLÖS) 39-43.
 • Can İ, Gültan E, İnan Y, Kural G. Dakriosistorinostomide 500 operasyonun değerlendirilmesi. T Klin Oftalmoloji 1995; 4: 59-62.
 • Can İ, Önder F, Kural G. Jones lakrimal kanaliküler bypass tüpleri ile konjonktivodakriosistorinostomi sonuçları. T Klin Oftalmoloji 1995; 4: 108-11.
 • Can İ, Can B, Konkuralp Y, İnan Y, Kural G. Mersilen mesh askı materyali ile pitozis cerrahisi. T Klin Oftalmoloji 1995; 4: 184-7.
 • Can İ, Can B. Konfokal mikroskobi ve in vivo oftalmik kullanımı. T Klin Oftalmoloji 1995; 4: 258-63.
 • Can İ, Önder F, Koçak P, Kural G. İnferior oblik kas myektomisi: Etkinliği ve komplikasyonlarının değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 1995; 2: 160-4.
 • Can İ, Can B, Güngen Y, Kural G. Konjonktival yabancı cisim granülomu ve pyojenik granülom: Klinik ve histopatolojik özelliklerin karşılaştırılması. MN Oftalmoloji 1995; 2: 312-6.
 • Önder F, Can İ, Kansu T, Kural G. Aşağı bakış paralizisinde klinik ve nöroradyolojik korelasyon. MN Oftalmoloji 1994; 1: 380-2.
 • Önder F, Can İ, İnan Y, Kural G. Preeklampsiye bağlı geçici kortikal körlük. T Klin Oftalmoloji 1994; 3: 292-5.
 • Can İ, Zengin N, Balcı M, Evrenkaya T, Kural G. Periorbital ve orbital dermoid kistler. T Klin Oftalmoloji 1993; 2: 250-3.
 • Zengin N, Can İ, Balcı M, Evrenkaya T, Kural G. Epibulber koristomalar. T Klin Oftalmoloji 1993; 2: 210-3 .
 • Şerifoğlu A, Karakurt A, Can İ. Bir odunsu konjonktuvit olgusunda çeşitli tedavi yöntemleriyle alınan sonuçlar. T Oft Gaz 1988; 18: 258-63.
 • Şerifoğlu A, Karakurt A, Can İ, Zengin N. Başarısız lakrimal cerrahi olgularında ikincil dakriosistorinostomi. T Oft Gaz 1988; 18: 573-9.