• Can İ. Presbiyopi tedavisinde lens cerrahisi. TOD Ankara Şubesi, XXX. Ulusal Oftalmoloji Kurs Kitabı (2010) Optik, refraksiyon ve rehabilitasyon Ankara: Pasifik & Pasifik reklam, 2010; 155-170.
  • Can İ. Biaksiyel küçük kesili katarakt cerrahisi. TOD Ankara Şubesi, XXIX. Ulusal Oftalmoloji Kurs Kitabı (2009) Kornea ve Kontakt Lens Ankara: Pasifik & Pasifik reklam, 2009; 87-103.
  • Can İ. Silikon hidrojel kontakt lensler. TOD Ankara Şubesi, XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kurs Kitabı (2007) Kornea ve Kontakt Lens Ankara: 2007; 165-182.
  • Can İ. Kornea cerrahisi öncesinde endotel değerlendirilmesi. TOD Ankara Şubesi, XV. Ulusal Oftalmoloji Kurs Kitabı (1995) Kornea cerrahisinde yenilikler (uygulamalı) Ankara: Tekışık web ofset, 1995; 22-36.
  • Can İ. Kontakt lens parametreleri ölçümü.  TOD Ankara Şubesi, XIV. Ulusal Oftalmoloji Kurs Kitabı (1994) , Kontakt Lens (uygulamalı): 1994; Ankara: Tekışık web ofset, 1994; 34-46.